Kedveltek 0

Kereskedelmi feltételek

  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Az alábbi feltételek pontosan tárgyalják a kereskedő (szállító, szolgáltató) és a megrendelő (vásárló) jogait és kötelességeit. Az eladó fél a GoldSolutions s.r.o., a www.mivali.hu online áruház üzemeltetője, Cégj.szám: 29460522, Adószám: CZ29460522, Liskovec 393, 738 01 Frydek-Mistek, Cseh Köztársaság. Mindennemű információt a cégről a „Kapcsolat” szekcióban talál. A megrendelő nem forgalmazhatja a megrendelt termékeket tovább a kereskedő beleegyezése nélkül. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.mivali.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.mivali.hu/kereskedelmi-feltetelek

 1. Szolgáltató adatai:

  Név: Mivali.hu
  Cégnév: GoldSolutions s.r.o.
  Cím: Liskovec 393, 73801 Frydek-Mistek, Cseh Köztársaság
  Székhely: Liskovec 393, 73801 Frydek-Mistek, Cseh Köztársaság
  Telefon: +36 14 518 872 (Hé-Pé 10:00 - 15:00)
  E-mail: info@mivali.hu
  Adószám: CZ29460522
  A szerződés nyelve: magyar

 2. Alapvető rendelkezések:

  • A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • A jelen Feltételek 2012. november 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
  • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  • A termékekre vonatkozóan Minden ár, beleértve az akciós árakat is érvényes a visszavonásig, vagy a raktárkészlet kimerüléséig. Ha már megrendelte a terméket, az ár a vásárló számára érvényben marad. A megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
  • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
  • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
  • A weboldalon végleges vásárlókat szolgálunk ki.
 4. Honlapon történő vásárlás menete

  1. A megrendelés visszaigazolása

   A megrendelés elküldését követően Vásárló egy visszaigazoló email-t kap a megrendelés részleteivel. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatának minősül, ezzel szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Amennyiben e visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási kötelezettség megszegéséből eredő felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Vásárló gondatlanságára vezethető vissza.

  2. A Termékek ára, fizetési feltételek

   A termékeknek a Honlapon megjelenített vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó bruttó árak. A termékek mellett feltüntetett bruttó vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (HUF) kerül meghatározásra. A Vásárló által fizetendő végösszeg a megrendelés összefoglalása (a vásárlási folyamatban a 4. lépés) és a visszaigazoló e-mail mellékleteként küldött megrendelő lap alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját és az esetleges biztosítás összegét is. Amennyiben a Vásárló a vásárlási folyamat során kedvezményt vett igénybe, a visszaigazoló üzenet mellékletében lévő megrendelő lap a kedvezmény mértékét is tartalmazza.

   A Vásárló az alábbi fizetési módok között választhat:

   • Fizetés utánvéttel – A futár részére a csomag átvételekor kell kifizetni készpénzben vagy bankkártyával a megrendelés fizetendő végösszegét a megrendelt termékek után.

   A kedvezmények és kuponok felhasználása:

   A Szolgáltató különböző kedvezményeket biztosít a Vásárlók számára. Minden egyes kedvezmény felhasználásának különböző feltételei vannak. A kedvezmények és kuponok felhasználása: Minden kedvezményt vagy kupont csak egyszer lehet felhasználni, kivéve, ha a kuponon lévő szöveg kifejezetten eltérően rendelkezik. Abban az esetben, ha Vásárló többször szeretné felhasználni ugyanazon kupont annak ellenére, hogy a kupon csak egyszeri felhasználásra jogosít, a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni a kedvezmény érvényesítését. Amennyiben az ajándékkupon értéke nagyobb, mint a megrendelésé, akkor a különbség nem vihető át a következő megrendelésre és nem követelhető annak visszautalása. Abban az esetben, ha a kupon felhasználása ellenkezik a Szolgáltató üzleti feltételeivel, a Szolgáltatónak jogában áll a kupon felhasználását visszautasítani. Ebben az esetben a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót és lehetőséget biztosít a kedvezmény vagy akció igénybevétele nélküli vásárlásra.

  3. Szállítási feltételek

   Vásárlók által választható szállítási módok

   • DPD futárszolgálattal

    A szállítási költség DPD futárszolgálattal történő kézbesítés esetén 2490,-Ft. A DPD futárszolgálattal való kiszállítás esetén a megrendelt terméket a DPD futárszolgálat szállítja ki. Amennyiben a futár nem éri el Vásárlót a megadott szállítási címen, a csomag a DPD depójába kerül, és a Vásárló kap egy értesítést a postaládájába a kézbesítés megkísérléséről, amely tartalmaz egy telefonszámot is, amelyen keresztül egyeztetheti Szolgáltatóval a szállítás időpontját. A DPD futárszolgálat által kézbesített megrendelés árát a futárnak kell kifizetnie, ha az utánvéttel fizetési módot választotta.

    A Vásárló köteles a futár által kézbesített csomagot alaposan leellenőrizni. Amennyiben bármilyen mechanikus sérülést észlel, ne vegye át a csomagot! Ha van rá lehetősége, a futár előtt bontsa ki a csomagot. Ha sérült, azonnal reklamálja. Ha később veszi csak észre a sérülést, a DPD a reklamációt már nem fogadja el. A szállítás közben történt sérülésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

   • Magyar Posta

    A szállítási költség 2490, - Ft.

 5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

  Minden terméknek adott a kiszállítási ideje, általában 10 munkanap.

 6. Fizetési feltételek

  • Fizetés utánvéttel – a leggyakoribb fizetési mód. A futárnak, a csomag átvételekor kell kifizetni a pénzt a megrendelt termékek után.
 7. Elállás joga

  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött (mint pl a higiéniai termékek), Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
  • A távollevők között kötött szerződéstől való elállás nem lehetséges, ha a termékből részben fogyasztva volt, illetve ha a termék jellege ezt kizárja, főleg higiéniai okok miatt. Abban az esetben, ha a termék hiányos, sérült vagy láthatóan használt állapotban lett visszajuttatva, az eladó a kár megtérítését igényelheti. A szerződéstől szintén nem lehet elállni, amennyiben a megrendelés cégre volt megrendelve.
  • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Felhasználó részére. A termék árát visszatérítjük a bankszámlájára. A visszatérési nyomtatvány itt található.
  • Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
  • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.
  • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Feltételekben található elérhetőségeken.
 8. A vásárlástó való 24 órás elállás joga

  A vevő jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a mivali.hu ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

 9. Jótállás

  A szavatossági igény vásárlói benyújtásának határideje 2003. július 1-jétől két évre nőtt. A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatára meghatározott ideig való jótállás. A kereskedő felel az áru minden hibájáért, amit a vásárló átvételkor vagy a használat során fedez fel. Nem érvényes a figyelmetlen használattal, vagy más mechanikus úton a vásárlónál keletkezett hibára. Reklamációt e-mailben vagy levélben fogadunk el. Ha a reklamáció jogos, a vásárló igényelheti a reklamációval kapcsolatos kiadásai megtérítését.

 10. Vegyes Rendelkezések

  • Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  • Amennyiben Szolgáltató a Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 11. Panaszkezelés rendje

  1. A Honlap célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF „11. Kapcsolat” pontjában rögzített elérhetőségeken e-mail-ben, szóban telefonon vagy postai úton is közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, vagy ha mindez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató köteles a beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató megindokolja. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben Szolgáltató és Vásárló közötti fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a Vásárló (fogyasztó) számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

   1. a fogyasztó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére:

    Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén. A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: https://bekeltet.hu/

    A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu.

    Békéltető Testületek elérhetősége a következő elektronikus linkre kattintva tekinthető meg: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

    A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

   2. a fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal,
   3. a fogyasztó jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el:

    https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

    Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók ezen fogyasztói jogvitáikat a következő elektronikus linkre kattintva megjelenő felületen keresztül beadott panasz útján rendezzék.

    https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

    Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztül.
   4. Bírósági eljárás kezdeményezése


   Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 12. Kapcsolat

  Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

  Név: GoldSolutions s.r.o., Mivali.hu
  Tel.: +36 14 518 872 (Hé-Pé 10:00 - 15:00)
  E-mail: info@mivali.hu
  Levelezési cím: Liskovec 393, 73801 Frydek-Mistek, Czech Republic
  Szolgáltató az értékesítést követően a fenti ügyfélszolgálatának elérhetőségein áll bármely kérdésben a Vásárlók rendelkezésére munkanapokon 10-15 óra között.